My Instagram

SUS CRISIS, NUESTRAS SOLUCIONES


“Escribí este libro porque estoy enfadada, perpleja y asustada: enfadada porque muchas personas sufren innecesariamente a causa de la crisis social, económica y ecológica y porque los dirigentes mundiales no dan señales de estar llevando a cabo ningún cambio verdadero; perpleja porque no parece que ellos entiendan, o les importe mucho, el estado de ánimo general, el resentimiento generalizado y la urgencia de acciones; asustada porque, si no actuamos pronto, quizá sea ya demasiado tarde, sobre todo en lo concerniente al cambio climático.” Susan George.


Susan George ens explica en aquest nou llibre el com i el perquè de la crisi actual (que no és únicament econòmica). Però no es queda aquí, sinó que va més enllà i elabora un seguit de propostes per realirzar el canvis necessaris que no només han de servir per sortir de la crisi sinó que a més pretenen fer un canvi de paradigma polític, econòmic i social per no tornar a caure. Des de l’anàlisi del que pot passar si no transformem la forma en que ens relacionem, ens prepara per explicar-nos, des d’un punt de vista ecològic, solidari i ètic, que encara no està tot perdut (i no és ingenua, té molt clar que “la cuestión pasa por convencer a los políticos de que la transformación ecológica puede tener su compensación”).

Les tesis de George aposten per una nova economia keynesiana en verd. Està clar que cal invertir les prioritats i per davant de l’economia i les finances s’ha de col·locar la conservació del planeta, tot i que només sigui per una qüestió egoista de la nostra espècie, ja que el canvi climàtic representa la major amenaça, el germen de futurs, i presents, conflictes (la manca d’aigua neta, la sobreexplotació de la terra, els OMG, els agrocombustibles, la falta de sobirania alimentaria, etc. generaran tensions, desplaçaments, revoltes).

Encara estem a temps d’escollir entre les polítiques neoliberals causants de la crisi econòmica i financera actual, així com de la pobresa, la desigualtat i el canvi climàtic o un nou model que ens proporcioni un món més equitatiu, just i verd. Aquest és el repte que ens proposa aquest llibre.

Alba Rivero

Titol: Sus crisis, nuestras soluciones
Autora: Susan George
Editorial: Icaria

Cap comentari